Start

Skrota Bilen

Bildelar

Däck & Fälg

Bilverkstad

Besiktning

Kontakt

Miljöpolicy

Partners

 

 

              Miljöpolicy


Vi omhändertar de farliga vätskor och komponenter som fordonen innehåller ochlämnar dessa för destruktion eller återvinning. De delar från fordonet som vi kan återanvända säljs vidare till kund och resterande metall pressas samman och sänds för återvinning.
 

Vi uppfyller alla gällande regelverk och lagar rörande vår miljö.Företaget skall alltid sträva efter att bli bättre inom miljöområdet.

Detta innebär att företaget skall arbeta efter följande principer:• Vi har bara en planet, som ger oss allt vi behöver för att klara oss.

• Vi har detta i tanken då vi sanerar noggrant för att inget olämpligt ska släppas ut i  naturen, luften eller vattnet.

• Vi hanterar bilar och restprodukter, på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

• Vi sörjer för att ägare och medarbetare utbildas inom miljö och kvalitetsfrågor.

• Vi har som målsättning att genom effektiv demontering och försäljning av  demonterade delar öka återvinnings/återanvändningsgraden av våra demonterade  bilar.

• Vi skall följa eller överträffa, miljölagar, förordningar och de krav som föreskrivs för vår verksamhet/bransch.

• Vi har för avsikt att leva upp till ovanstående principer genom att arbeta aktivt med miljö, kvalitet och arbetsmiljö inom det branschanpassade systemet SBR-certifiering.

• Vi sanerar med modernaste verktyg och maskiner.